Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (1993 : Θεσσαλονίκη)

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει τις εισηγήσεις που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης του ΤΕΕ - "Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη". Οι εισηγήσεις είναι καταχωρημένες σε είκοσι κεφάλαια, σύμφωνα με τη θεματική οργάνωσή τους: 1) θεωρητικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της περιφερειακής ανάπτυξης 2) Οψεις χωροταξίας και του περιφερειακού προγ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (Σεμινάριο), ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξία
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Οικονομία
Φυσικοί Πόροι
Προστασία Περιβάλλοντος
Τουρισμός
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Κοινοτικές Οδηγίες
Τεχνολογικά Πάρκα
Συγκοινωνίες
Αναπτυξιακά Προγράμματα
Μεταφορές
Αναπτυξιακή Πολιτική
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1384.1
Μ 1384.2
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 630
Μ 630
Μ 631
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη