Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη εισαγωγή στο αντικείμενο και τη θεματολογία του προγράμματος κατάρτισης

Η παρούσα εισήγηση, εισαγωγική στο πρόγραμμα κατάρτισης, αναφέρεται στις βασικές έννοιες που σχετίζονται με το αντικείμενο του προγράμματος "Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη". Ειδικότερα στη σχέση ανάμεσα στις αναπτυξιακές διαδικασίες και τον προγραμματισμό, τις χρήσεις και το περιεχόμενο της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και στις κατηγορίες πρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσουλουβής Λευτέρης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (Σεμινάριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση σεμιναρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:Χωροταξία και περιφερειακή ανάπτυξη (1993 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ-Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Λέξη-Κλειδί:Χωροταξία
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Βιβλιογραφίες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1384.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 630