Επιτόπια και εργαστηριακή διερεύνηση της Μάργας του Πειραιά

Στην Εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από έρευνες υπεδάφους σε διάφορες περιοχές του Πειραιά και από εργαστηριακές δοκιμές σε δείγματα μάργας. Γίνεται διάκριση μεταξύ αργιλικής και ασβεστολιθικής μάργας και προτείνονται όρια που χωρίζουν τα δύο αυτά υλικά. Κατά τη διάρκεια των ερευνών με γεωτρήσεις προτείνεται να γίνονται μετρήσεις δ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κούμουλος Δ., Κοργιαλός Θ. Π.
Συλλογικό Έργο: Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ., ΤΕΕ - ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (1986 : Αθήνα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μάργες
Εδαφομηχανική
Εργαστηριακές Δοκιμές
Δοκιμές Επί Τόπου
Γεωτεχνική
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 919

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 120

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 554.95 Γ