Εκσκαφές και αντιστηρίξεις στη Μάργα του Πειραιά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωτηρόπουλος Η.
Συλλογικό Έργο: Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ., ΤΕΕ - ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (1986 : Αθήνα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μάργες
Γεωτεχνική
Πρανή
Ευστάθεια
Αντιστηρίξεις
Εκσκαφές
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας