Οι καθιζήσεις του Αυγούστου 1971 στην οδό Λουκά Ράλλη της Καστέλλας. Σημερινή θεώρηση με βάση τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της Μάργας του Πειραιά

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παντελόπουλος Π.
Συλλογικό Έργο: Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (Ημερίδα), ΤΕΕ - ΕΤ ΠΜ., ΤΕΕ - ΕΕ Εδαφομηχανικής & Θεμελιώσεων
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Πηγή:Γεωτεχνικά προβλήματα της Μάργας του Πειραιά (1986 : Αθήνα)
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μάργες
Καθίζηση
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 919

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 120

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 554.95 Γ