Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα)

Ο θεσμός των Συνεδρίων Σκυροδέματος είναι ήδη ώριμος και καταξιωμένος. Με τη διενέργεια του 11ου Ελληνικού Συνεδρίου Σκυροδέματος, στην Κέρκυρα. 18 έως 20 Μαϊου 1997, σηματοδοτείται το πέρασμα στην τρίτη δεκαετία συνεχούς, συστηματικής και αποτελεσματικής δράσης και του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος. Στο συνέδριο έγιναν 112 εισηγήσεις σε 11 συνεδριάσεις. Τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος, ΤΕΕ - Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : ΤΕΕ , 1994
Θέματα:
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομική Ανάλυση
Αντισεισμικές Κατασκευές
Κανονισμοί
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Αντισεισμικός Κανονισμός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου