Προσδιορισμός της επίδρασης της κοκκομετρικής καμπύλης στην τελική αντοχή του σκυροδέματος με το νόμο ενυδάτωσης των τσιμέντων

Με την εργασία αυτή μελετάται η επίδραση της κοκκομετρικής καμπύλης με μέγιστο κόκκο αδρανών 31.5mm στην τελική θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, όπως αυτή υπολογίζεται με τη χρήση του νόμου ενυδατώσεως των τσιμέντων για την ηλικία των 15 ετών. Με βάση τις εργαστηριακές τιμές της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος οι οποίες προσδιορίστηκαν για τρεις κοκκομετ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σίδερης Κοσμάς Κ., Κώνστα Μαρία Σ., Καραγιάννης Χρήστος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Τσιμέντο
Αδρανή Υλικά
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Αντοχή Υλικών
Ενυδάτωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693