Προσδιορισμός της επίδρασης του λόγου W/Z στην τελική αντοχή του σκυροδέματος με το νόμο ενυδάτωσης των τσιμέντων

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη της επίδρασης του υδατοτσιμεντοσυντελεστή στη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Για τις πειραματικές δοκιμές που διεξήχθησαν, οι τιμές του υδατοτσιμεντοσυντελεστή ήταν 0.50, 0.55 και 0.60, η δόση του τσιμέντου 320kg/m3 και η κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών αντιστοιχούσε στην καμπύλη Β32 (κατά DIN 1045)....

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιάννης Χρήστος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Αντοχή Υλικών
Ενυδάτωση
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693