Επίδραση χλωριόντων στην ανθεκτικότητα οπλισμένου σκυροδέματος σε διάρκεια

Αναπτύσσεται μαθηματικό προσομοίωμα για τις φυσικοχημικές διεργασίες της διείσδυσης των χλωριόντων στη μάζα του σκυροδέματος εν διαλύσει στο νερό των πόρων, και της μερικής δέσμευσης τους στο στερεό ιστό του σκληρυμένου τσιμεντοπολτού. Το προσομοίωμα επιτρέπει τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου για την αύξηση συγκέντρωσης των χλωριόντων γύρω από τον οπλι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδάκης Ε., Ρουμελιώτης Α., Φαρδής Μιχαήλ Ν., Βαγενάς Κ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Χλωριόντα
Χάλυβας
Διάβρωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693