Μεικτού τύπου θραύση κονιαμάτων

Στην εργασία αυτή εισάγονται οι έννοιες της θραυστομηχανικής και τονίζεται η σημασία του προσδιορισμού των συντελεστών εντάσεως των τάσεων ΚΙ και ΚΙΙ. Γίνεται αναφορά στην θραύση μεικτού τύπου και παρουσιάζονται ορισμένες μέθοδοι που έχουν προταθεί για τον προσδιορισμό των ΚΙ και ΚΙΙ, σε υλικά όπως ο βράχος και τα τσιιμεντοκονιάματα. Ειδικότερα εξετάζεται η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακελλαρίου Μ., Καρίνας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Θραύση
Κονιάματα
Τσιμέντο
Αντοχή Υλικών
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου