Δοκιμές δυσθραυστότητας (Flexural toughness) δοκιμίων σκυροδέματος με μεταλλικές ίνες

Εδώ παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα βάσει της μεθόδου ASTM C 1018/85 πρισματικών δοκιμίων σκυροδέματος με και χωρίς μεταλλικές ίνες. Με τις μετρήσεις αυτές εκτιμούνται οι δείκτες δυσθραυστότητας και η αντοχή πρώτης ρωγμής σε δοκούς που παρασκευάστηκαν εργαστηριακά. Γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε δοκίμια σκυροδέματος με μεταλλικές ίνες διαφόρων τύπων σε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σακελλαρίου Α., Παπαθανασίου Α., Καρυστινός Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Ειδικά Σκυροδέματα
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Αντοχή Υλικών
Δυσθραυστότητα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου