Εφαρμογή κατεργασμένου θραυστού αμμοχάλικου με τσιμέντο στη βάση και υποβάση οδοστρώματος

Ο όρος κατεργασμένο θραυστό αδρανές (ΚΘΑ) ανάγεται σε ένα ομοιογενές μίγμα κλασμάτων θραυστού αδρανούς, τσιμέντου και νερού, τα οποία μετά από κατάλληλη ανάμιξη, διάστρωση και συμπύκνωση, χρησιμοποιούνται στην κατασκευή βάσεως και υποβάσεως οδοστρώματος. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τόσο η εργαστηριακή έρευνα που απαιτείται για τον προσδιορισμό των κλασμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χριστοδουλιάς Ι., Παπακωνσταντίνου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Τσιμέντο
Οδοστρώματα
Οδοποιία
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693