Προβλήματα αδρανών υλικών της Κύπρου

Η χαμηλή ποιότητα των παραγόμενων αδρανών υλικών, τα περιορισμένα αποθέματα και η καταστροφή των παραλιών, των υπόγειων υδροφορέων των κοιτών των ποταμών και γενικά του φυσικού περιβάλλοντος, υποχρέωσαν τις αρμόδιες αρχές να στραφούν προς άλλες πηγές παραγωγής αδρανών που θα ήταν σε θέση να επιλύσουν τα αντιμετωπιζόμενα ποιοτικά, ποσοτικά και περιβαλλοντικά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παναγιώτου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Αδρανή Υλικά
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια