Διαξονική αντοχή ινοσκυροδεμάτων με διάφορα είδη ινών

Στην εργασία παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα ινοσκυροδεμάτων που υποβλήθηκαν σε διαξονική ετερόσημη ένταση. Ειδικότερα μελετήθηκε η επιρροή των εξής παραμέτρων:α) Το είδος των ινών οπλισμού οι οποίες διέφεραν μεταξύ τους κατά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά και το υλικό κατασκευής. β) Το συνδυασμό των επιβαλλόμενων ετερόσημων τάσεων οι οποίες προκαλούν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Demeke Ayele, Κόκκινος Ιωάννης, Ntoga Stephen, Τέγος Ιωάννης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Εργαστηριακές Δοκιμές
Μετρήσεις
Τεχνολογία Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693