Συσχετισμός του βάθους ενανθράκωσης με την κατά βάθος κατανομή Ca(OH)2 σε στύλους οπλισμένου σκυροδέματος

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε πως μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα "ποιά είναι η κατανομή της συγκέντρωσης CaCO3 στο σκυρόδεμα και η τιμή της στο σημείο όπου μετράται το βάθος ενανθράκωσης κατά RILEM". Γρήγορα διαπιστώθηκε ότι για διάφορους λόγους η κατανομή αυτή είναι δύσκολη έως αδύνατη και προτιμήθηκε ο προσδιορισμός της κατανομής του Ca(OH)2. Ο πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μαλαμή Χ., Σακελλαρίου Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Σκυρόδεμα
Χάλυβας
Διάβρωση
Ενανθράκωση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου