Απαιτήσεις οπλισμού περίσφιξης σε υποστυλώματα οπλισμένου σκυροδέματος

Διερευνάται η αξιοπιστία και τα όρια ισχύος της σχέσης για το ποσοστό συνδετήρων στα υποστυλώματα που προτείνεται στο νέο Ελληνικό Κανονισμό για Εργα από Σκυρόδεμα. Η διερεύνηση γίνεται σε τρία επίπεδα:α) Σύγκριση με τις αντίστοιχες σχέσεις που δίνονται σε διεθνείς κανονισμούς, με έμφαση στον Ευρωκώδικα 8 (EC8) β) Αναλυτική μελέτη τυπικών διατομών υποστυλωμά...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κάππος Ανδρέας Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Υποστυλώματα
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Συνδέσεις Οπλισμού
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693