Μία πρόταση για τη στρεπτική απόκριση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα

Η τυπική απόκριση ενός στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε στρέψη, περιλαμβάνει δύο περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε κάθε μια από τις οποίες επικρατεί διαφορετικός μηχανισμός παραλαβής της στρεπτικής ροπής. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της συνολικής συμπεριφοράς προτείνοντας τον συνδυασμό των θεωριών:α) Κλασσική ελαστική θεωρία τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καραγιάννης Χρήστος Γ., Χαλιορής Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Δομικά Στοιχεία
Στρέψη
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.501-516 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλιογραφίες
Περίληψη:Η τυπική απόκριση ενός στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε στρέψη, περιλαμβάνει δύο περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σε κάθε μια από τις οποίες επικρατεί διαφορετικός μηχανισμός παραλαβής της στρεπτικής ροπής. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης της συνολικής συμπεριφοράς προτείνοντας τον συνδυασμό των θεωριών:α) Κλασσική ελαστική θεωρία τροποποιημένη, ώστε να λαμβάνεται υπόψη διαγραμμικός νόμος σ-ε με φθίνοντα κλάδο, για το σκυρόδεμα σε εφελκυσμό (tension softening) και β) δικτυωματικό μοντέλο με σχέση σ-ε για το σκυρόδεμα των θλιπτήρων η οποία λαμβάνει υπόψη τη μείωση της θλιπτικής αντοχής λόγω της έντονης εγκάρσιας ρηγμάτωσης (concrete softening). Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε 3 τυπικές περιπτώσεις δοκών για τις οποίες υπάρχουν πειραματικά αποτελέσματα. Η σύγκριση πειραματικών και αναλυτικών αποτελεσμάτων απεδείχθει πολύ καλή.(ΣΥ)
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)