Στρέψη στοιχείων από απλό και ινοπλισμένο σκυρόδεμα μία αριθμητική μέθοδος

Προτείνεται μία μέθοδος για την εκτίμηση της στρεπτικής συμπεριφοράς στοιχείων από απλό και ινοπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτή κατ'αρχήν στηρίζεται κλασσική θεωρία της στρέψης τροποποιημένη όμως, έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη διγραμμική σχέση σ-ε με φθίνοντα κλάδο, για την απόκριση του απλού σκυροδέματος σε εφελκυσμό, και ειδική τριγραμμική σχέση σ-ε για την α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραγιάννης Χρήστος Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ελληνικό συνέδριο σκυροδέματος (11ο : 1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Ινοπλισμένο Σκυρόδεμα
Στρέψη
Δοκοί
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1393.1

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 495

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 164

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 624.183406 Ε

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 693