Περιβαλλοντική εκπαίδευση μηχανικών, προβλήματα και προοπτικές

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η σημερινή κατάσταση της εκπαίδευσης των μηχανικών σε σχέση με το περιβάλλον. Τα δεδομένα αντλούνται από τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Παρουσιάζονται τα μαθήματα που υπάρχουν στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών και αναφέρονται ορισμένες προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις στις παρεχόμενες γνώσεις. Εξετάζεται ακ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κατσιφαράκης Κ., Δερμίση Ν., Μυλόπουλος Γιάννης Α., Λαβδάκης Κωνσταντίνος Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Heleco: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:HELECO 1993 (1ο : 1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.2,
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακές Σπουδές
Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός
Γενική θεματική ενότητα:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1229.2

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 70

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 483

ΤΕΕ-Δυτικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Κοζάνης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 132

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.806 H

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 568