Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (1994 : Αθήνα)

Η εργασία αποτελεί τα πρακτικά του διήμερου που διοργάνωσε το ΤΕΕ με θέμα "Μεγάλοι Χερσαίοι Συγκοινωνιακοί Αξονες στην Ελλάδα. Περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες:1. Πολιτική Μεταφορών-Διευρωπαϊκά Δίκτυα, 2. Χρηματοδοτήσεις 3. Μεγάλοι Συγκοινωνιακοί Αξονες 4. Σχεδιασμός-Υλοποίηση Συγκοινωνιακών Εργων, οι οποίες παρουσιάζονται μέσα από 22 εισηγήσεις.(ΤΕ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (Ημερίδα), ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994 1996 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1996 ; τεύχ. 2 , 184 σ.
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1996 ; τεύχ. 3 , 69 σ.
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Μεταφορές
Σχεδιασμός Μεταφορών
Πολιτική Μεταφορών
Οδικό Δίκτυο
Σιδηροδρομικό Δίκτυο
Χρηματοδότηση
Χωροταξικός Σχεδιασμός
Σιδηροδρομικές Μεταφορές
Οδικές Μεταφορές
Χερσαίες Μεταφορές
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχνικών Χρονικών, τεύχ.2)
Τα περιεχόμενα της ημερίδας (από την έκδοση των Τεχνικών Χρονικών, τεύχ.3)

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1391
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 453
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 2/96
ΤΧ 3/96
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 848
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη