Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης μεγάλων συγκοινωνιακών έργων

Η εισήγηση αναλύει τους τρόπους χρηματοδότησης Μεγάλων Συγκοινωνιακών Εργων. Κατ'αρχήν αναφέρονται οι τεχνικές χρηματοδότησης, όπως η Δημόσια Χρηματοδότηση, η Ιδιωτική Χρηματοδότηση, καθώς και οι τεχνικές μικτής χρηματοδότησης. Αναλύονται οι τελευταίες όπως Ειδικά Ταμεία, Ημι-δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης, κατασκευή από ιδιωτικούς φορε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδημητρίου Σ., Θεοφάνης Σ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994 1996 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1996 ; τεύχ. 2 , σ. 96-101
Λέξη-Κλειδί:Συγκοινωνιακά Εργα
Χρηματοδότηση
Επενδύσεις
Συγκοινωνίες
Ιδιωτικός Τομέας
Δημόσιος Τομέας
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Φυσική περιγραφή:12 σ.
Βιβλιογραφία:8 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Η εισήγηση αναλύει τους τρόπους χρηματοδότησης Μεγάλων Συγκοινωνιακών Εργων. Κατ'αρχήν αναφέρονται οι τεχνικές χρηματοδότησης, όπως η Δημόσια Χρηματοδότηση, η Ιδιωτική Χρηματοδότηση, καθώς και οι τεχνικές μικτής χρηματοδότησης. Αναλύονται οι τελευταίες όπως Ειδικά Ταμεία, Ημι-δημόσιοι Φορείς, Ιδιωτικός φορέας εκμετάλλευσης, κατασκευή από ιδιωτικούς φορείς αλλά λειτουργία από δημόσιο φορέα (Build-Own-Transfer). Τέλος αναφέρονται και άλλες καινοτόμοι μέθοδοι όπως:Τέλη στις οφελούμενες ιδιοκτησίες, Mικτές Επιχειρήσεις, Φόροι και τέλη χρηστών, Μέθοδοι marketing.(TE)
DEWEY Γενικού θέματος:388 - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)