Σχεδιασμός και εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων στην Ελλάδα. Οροι γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ θεωρίας και πράξης

Η εισήγηση αναφέρεται στο σχεδιασμό και την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων στην Ελλάδα. Περιγράφονται οι διεθνείς τάσεις-στρατηγικές επιλογές και η αναπτυξιακή πολιτική. Ακολουθεί το κεφάλαιο του σχεδιασμού των μεταφορών με υποενότητες:Τα σενάρια μεταφορών σε σχέση με σενάρια ανάπτυξης, και ο συγκερασμός των απαιτήσεων ή χρήση πολυκριτηριακών μεθόδων. Τέλος α...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γκούμας Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (Ημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994 1996 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Μεγάλοι χερσαίοι συγκοινωνιακοί άξονες στην Ελλάδα (1994 : Αθήνα) / / ΤΕΕ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάϊος - Ιούν. 1996 ; τεύχ. 3 , σ. 23-32
Λέξη-Κλειδί:Συγκοινωνιακά Εργα
Σχεδιασμός Μεταφορών
Μεταφορές
Πολιτική Μεταφορών
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: 620
Μ 1391

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: ΤΧ 3/96