Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (1994 : Κέρκυρα)

Η εργασία αποτελεί τα πρακτικά του συνεδρίου "Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια" που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ/Τμήμα Κέρκυρας, το Υπ.Εργασίας, και η Γεν.Διεύθυνση V, της Επ.Ευρωπαϊκής Ενωσης. Περιλαμβάνει 15 εισηγήσεις με υποθέματα:Ασφάλεια και υγεία για τους εργαζομένους στην Κύπρο, Ο ρόλος του μελετητή, θέσεις ΓΣΕΕ, εισήγηση ΣΕΒ και ΤΕΕ, ο ρόλος των τ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (Συνέδριο), ΤΕΕ - Τμ. Κέρκυρας
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Κέρκυρα , 1994
Λέξη-Κλειδί:Εργοτάξια
Υγεία
Ασφάλεια Εργαζομένων
Νομοθεσία
Εργατικά Ατυχήματα
Κοινοτικές Οδηγίες
Κατασκευές
Κτιριακά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Παρόμοια τεκμήρια