Ο ρόλος του μελετητή στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας 92/57/ΕΟΚ

Η εισήγηση αναπτύσσει τον ρόλο του μελετητή στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας 92/57/ΕΟΚ. Κυρίως τονίζονται ο Συντονισμός της ασφάλειας και της υγιεινής και τα εργαλεία της πρόληψης των ατυχημάτων (Φάκελλος στοιχείων, σχέδιο ασφάλειας, ειδοποίηση πριν την έναρξη των εργασιών). Τονίζεται ότι η καθιέρωση του Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγιεινής μπορεί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τζάνος Κωνσταντίνος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Υγεία
Εργατικά Ατυχήματα
Κοινοτικές Οδηγίες
Εργοτάξια
Κατασκευές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1399

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 26

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 700