Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια

Η εισήγηση παρουσιάζει την οδηγία 92/57/92 του Συμβουλίου της ΕΟΚ, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά κινητά εργοτάξια. Αναλύονται οι στόχοι της οδηγίας καθώς και τα χαρακτηριστικά της. Σχολιάζονται τα άρθρα των παραρτημάτων της οδηγίας και παρουσιάζονται τα προβλεπόμενα αποτελέσματα α) στην αν...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λευκαδίτης Γεώργιος Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Υγεία
Εργοτάξια
Κοινοτικές Οδηγίες
Κατασκευές
Κτιριακά Εργα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1399

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 26

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 700