Ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της νομοθεσίας προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ

Σκοπός της εισήγησης είναι να εξετάσει τις απαιτήσεις που τίθενται με την κοινοτική οδηγία 92/57/ΕΟΚ "σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά και κινητά εργοτάξια", να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητές τους, να παραλληλήσει την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και να παρουσιάσε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Πισιμίση Ματίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Πηγή:Ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια (1994 : Κέρκυρα) / / ΤΕΕ-Τμ. Κέρκυρας
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Ασφάλεια Εργαζομένων
Υγεία
Εργοτάξια
Νομοθεσία
Κοινοτικές Οδηγίες
Κατασκευές
Κτιριακά Εργα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1399

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 26

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 700