Η πορεία του προγράμματος αντιρρύπανσης της ατμόσφαιρας της Αθήνας

Εξαιτίας της καθυστέρησης στην εφαρμογή των μέτρων αντιρρύπανσης της Αθήνας, όπως ανακοινώθηκαν από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ τον Νοέμβριο του 1990, δεν είναι δυνατή η δοθείσα τότε υπόσχεση επίτευξης ποιότητας ατμόσφαιρας στο τέλος του αιώνα ίδια με εκείνη του 1972, τελευταίας χρονιάς χωρίς επεισόδιο φωτοχημικής ρύπανσης. Από τα προγραμματισμένα σημαντικότερα μέτρα...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Πάττας Κ., Μουσιόπουλος Ν., Σαμαράς Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Heleco: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:HELECO 1993 (1ο : 1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.3,
Λέξη-Κλειδί:Περιβάλλον
Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Φωτοχημική Ρύπανση
Εκπομπή Καυσαερίων
Καταλύτες
Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
Μαθηματικά Μοντέλα
Προσομοίωση
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1229.3

ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Καβάλας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 71

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 484

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 620.806 H

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 569