Επίδραση στο περιβάλλον από την εξόρυξη του λιγνίτη-αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος στα λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ

Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ αποτελεί θέμα μεγάλης οικονομικής κοινωνικής και οικολογικής σημασίας, που η προώθησή της συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση και αναβάθμιση της περιοχής. Η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος των λιγνιτωρυχείων προϋποθέτει μιά σειρά μέτρων όπως, προληπτικά μέτρα κατά το σχεδιασμό και λειτουργί...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καβουρίδης Κ., Γαλίτης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Heleco: Διεθνής έκθεση και συνέδριο για την τεχνολογία περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Πηγή:HELECO 1993 (1ο : 1993 : Αθήνα) / / ΤΕΕ . τ.3,
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Κοιτάσματα Λιγνίτη
Ορυχεία
Ανθρακωρυχεία
Αποκατάσταση Τοπίου
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Φυσική περιγραφή:τ. 3, σ. 378-403 : πίν.
Βιβλιογραφία:10 βιβλ. αναφ.
Περίληψη:Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στα Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ αποτελεί θέμα μεγάλης οικονομικής κοινωνικής και οικολογικής σημασίας, που η προώθησή της συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση και αναβάθμιση της περιοχής. Η αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος των λιγνιτωρυχείων προϋποθέτει μιά σειρά μέτρων όπως, προληπτικά μέτρα κατά το σχεδιασμό και λειτουργία της εκμετάλλευσης και τελικός σχεδιασμός αποκατάστασης του περιβάλλοντος με τη διαμόρφωση των αποθέσεων, την επαναφορά της βλάστησης και το σχεδιασμό των χρήσεων γης. Περιγράφονται οι αρχές-κριτήρια και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος των λιγνιτωρυχείων και παράγοντες που επηρεάζουν την επαναφορά της βλάστησης. Τα αποτελέσματα πειραματικών καλλιεργειών σε συνδυασμό με στοιχεία εδαφολογικών αναλύσεων των νέων εδαφών των απωθέσεων των λιγνιτωρυχείων αποδεικνύουν ότι η επαναφορά της μονιμότητας στα εδάφη αυτά επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα.(ΣΥ)
Μεταφρασμένη περίληψη:The present paper sets forth in detail the technology and the ways of protecting, reducing and restoring the land damaged by PPC's lignite mines. The existing methods and tasks relating to environmental protection and control are described in relationship with, those those carrying out of mining activities, ecological and economic conditions and public and social requirements. The results obtained from tests in progress in order to know the evolution of the reclamed surfaces are discussed.(Au)
DEWEY Γενικού θέματος:363.7 - (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)