Πρόταση νέου οργανισμού Υπουργείου Πολιτισμού

Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναπτύσσεται το τεχνικό αντικείμενο του ΥΠΠΟ και αναφέρεται το υπάρχον τεχνικό δυναμικό του, η επιστημονική κατάρτισή τους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη διάρθρωση του τεχνικού προσωπικού καθώς επίσης και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο του υπουργείου. Ακόμη παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία στον τομέα της προστασίας και ανάδει...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Θεοχαρόπουλος Α., Καραδελόγλου Α., Μπελεζίνη Β., Παλάντζας Βασ., Πορτελάνος Αναστάσιος, Φιλιππίδης Νίκ., Φιλιπποπούλου Ε.-Ε., Χαρκιολάκης Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Θεσμικό Πλαίσιο
Μηχανικοί
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (Μέρος Α')
Το πλήρες κείμενο (Μέρος Β')

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1401.1
Μ 1401.2
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Not Available