Προβλήματα που δημιουργούνται στις τεχνικές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα από το σύστημα "Μελέτη-Κατασκευή". Διαπιστώσεις-προτάσεις.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χαμακιώτης Κωνσταντίνος, Σαββάκη Αναστασία, Τζούμας Βασίλης, Λάππας Αθανάσιος, Σφαέλλος Κλήμης, Παυλίδης Κωνσταντίνος, Αρχοντής Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Λέξη-Κλειδί:Δημόσιος Τομέας
Δημόσια Εργα
Τεχνικές Υπηρεσίες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1429
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Not Available