Δυνατότητα απασχόλησης νέων ανέργων Μηχανικών από τους αναδόχους εργολαβιών του δημοσίου

Η εργασία αρχικά αναφέρει γενικά στοιχεία περί της ανεργίας των μηχανικών, με έμφαση σε αυτή των νέων. Ακολούθως εξετάζονται οι παράγοντες αύξησης της ανεργίας των μηχανικών (οικονομική ύφεση ελληνικής βιομηχανίας). Εξετάζεται ο ιδιωτικός τομέας, η Βιομηχανία, ο Δημόσιος τομέας, τα Δημόσια έργα και δίνονται στοιχεία από Δημόσια Εργα της περιόδου 1991-92. Στο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαδόπουλος Γεώργιος, Παπαπαύλου Γ., Καραδελόγλου Α., Δημητρίου Ε., Παπαγιαννίδης Δ.
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1994
Λέξη-Κλειδί:Μηχανικοί
Ανεργία
Δημόσια Εργα
Απασχόληση
Ιδιωτικός Τομέας
Δημόσιος Τομέας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1430
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Ελλάδας - Βιβλιοθήκη Πάτρας

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 448
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 132
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη