Επίδραση του μεγέθους των κόκκων στη φαινόμενη γωνία τριβής άμμου-γεωυφάσματος

Εργαστηριακές δοκιμές άμεσης διάτμησης σε άμμους με διάφορα μεγέθη κόκκων, οπλισμένες με υφασμένο γεωύφασμα μεγέθους ανοιγμάτων Α=0.78 mm, χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της φαινόμενης γωνίας τριβής, δ, στην επιφάνεια επαφής άμμου-γεωϋφάσματος. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η τιμή της γωνίας δ, για όλες τις τιμές της ορθής τάσης επαφής, μεγιστοποιείτ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αθανασόπουλος Γεώργιος Α., Γαζέλας Δ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Γεωϋφάσματα
Γεωτεχνική
Μηχανικές Ιδιότητες
Αμμος
Εργαστηριακές Δοκιμές
Εδαφομηχανική
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου