Σύγκριση αποτελεσμάτων δομικών άμμου σε συσκευές άμεσης διάτμησης και πραγματικής τριαξονικής καταπόνησης

Μιά συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς δοκιμίων άμμου του ποταμού Ham στις συσκευές άμεσης διάτμησης και πραγματικής τριαξονικής καταπόνησης παρουσιάζεται και αξιολογείται. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ενεργές διαδρομές τάσεων και οι παράμετροι διατμητικής αντοχής είναι συγκρίσιμες για τις συνθήκες παρεμπόδιζόμενης πλευρικής παραμόρφωσης στην περίπτωση πο...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γεωργιάννου Βασιλική Ν., Hight D.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Μηχανικές Ιδιότητες
Αμμος
Εργαστηριακές Δοκιμές
Διάτμηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521