Εφαρμογή του μοντέλου των πολλαπλών ασυνεχειών στη βραχομηχανική

Το αριθμητικό μοντέλο των πολλαπλών ασυνεχειών αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων της Βραχομηχανικής. Το μοντέλο βασίζεται στη βισκοπλαστική μέθοδο επίλυσης μη γραμμικών προβλημάτων, η ευελιξία της οποίας επιτρέπει τη μοντελοποίηση των οικογενειών των ασυνεχειών ξεχω...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κουτσαμπελούλης Ν.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου