Φυσική προσομοίωση ασυνεχειών βράχου με υλικό πληρώσεως

Στην παρούσα εργασία αναπτύσσονται ορισμένα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση φυσικών ομοιωμάτων στη μελέτη της διατμητικής συμπεριφοράς ασυνεχειών βράχου με υλικό πληρώσεως. Παρουσιάζεται ο τρόπος προσομοίωσης για τα τοιχώματα των ασυνεχειών και το υλικό πληρώσεως που χρησιμοποιήθηκε σε μιά σειρά εργαστηριακών δοκιμών με σκοπό τη μελέτη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μανωλοπούλου Σ., Δεμίρης Κ. Α., Παπαλιάγκας Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Διάτμηση
Εργαστηριακές Δοκιμές
Προσομοίωση
Φυσικά Μοντέλα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521