Διατμητική συμπεριφορά ασυνεχειών βράχου με λεπτή επίστρωση

Στην παρούσα εργασία δίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα σειράς δοκιμών άμεσης διάτμησης σε επίπεδες αλλά και κυματοειδείς τραχειές επιφάνειες ομοιωμάτων φυσικών ασυνεχειών βράχου, με λεπτή επίστρωση καολίνη σχετικής υγρασίας 45. Η ύπαρξη της λεπτής αυτής επίστρωσης, προκαλεί μείωση της διατμητικής αντοχής που κυμαίνεται από 35 μέχρι 62, ανάλογα με την τραχ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μανωλοπούλου Σ., Δεμίρης Κ. Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Διάτμηση
Εργαστηριακές Δοκιμές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521