Διατμητική συμπεριφορά διεπιφανειών βραχωδών-εδαφικών υλικών

Στην εργασία αυτή δίνονται μερικά προκαταρκτικά πειραματικά στοιχεία που προέκυψαν από δοκιμές άμεσης διάτμησης σε διεπιφάνειες βραχωδών-εδαφικών υλικών. Τα στοιχεία αναφέρονται σε διεπιφάνειες με διαφορετικό τύπο και επιφανειακή τραχύτητα βραχώδους υλικού (λείες, τραχειές, επίπεδες και κυματοειδείς επιφάνειες) και σε τρεις διαφορετικούς τύπους εδαφικού υλικ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παπαλιάγκας Θ., Μανωλοπούλου Σ., Δεμίρης Κ.Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Εδάφη
Πετρώματα
Διεπιφάνεια
Διάτμηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521