Αναλυτική προσομοίωση βραχομάζας ως ισοδυνάμου συνεχούς μέσου

Οι κύριες συνιστώσες παραμορφώσεως τυπικών βραχωδών μαζών προέρχονται από τις μετατοπίσεις των διακεκριμένων τεμαχίων άρρηκτου βράχου κάθετα και παράλληλα προς τα επίπεδα επαφής τους. Σε περιοχές ελαστικής απόκρισης, η ανισότροπη μηχανική συμπεριφορά της μάζας είναι δυνατόν να προσεγγισθεί με ισοδύναμες ελαστικές παραμέτρους που αντιστοιχούν σε επίπεδα συμμε...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Σχοινάς Χ., Μπαντής Σ., Δεμίρης Κ. Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Βραχομηχανική
Μηχανικές Ιδιότητες
Ασυνέχειες Πετρωμάτων
Προσομοίωση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου