Οργανομετρικές δοκιμαστικές φορτίσεις πασσάλων στην Ελλάδα

Στο παρόν άρθρο, δίνονται τα αποτελέσματα οργανομετρητικών δοκιμαστικών φορτίσεων που εκτελέστηκαν στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχες εκτιμήσεις της καμπύλης φορτίου-παραμόρφωσης πασσάλων με βάση μετρήσεις επιτόπου δοκιμών. Δίνονται επίσης πληροφορίες για τη χρήση του μεταθετού παραμορφωσιμέτρου και διατυπώνονται συμπερασματικά σχόλια που αφορούν το είδος αυ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Ζερβογιάννης Χ., Καλτεζιώτης Ν., Frank R., Χριστούλας Σταύρος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Δοκιμές Επί Τόπου
Φορτίσεις
Παραμορφώσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521