Εκτίμηση δυναμικών εδαφικών παραμέτρων από στατικές επί τόπου δοκιμές

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται μετρήσεις και συσχετισμοί παραμέτρων που εκτιμώνται από δοκιμές πρεσσιομέτρου, πενετρομέτρου και ντιλατομέτρου Marchetti με τις αντίστοιχες τιμές της ταχύτητας διάδοσης διατμητικών κυμάτων, Vs, και του δυναμικού μέτρου διάτμησης, Go, όπως υπολογίζονται με την τεχνική Gross-Hole. Οι επί τόπου δοκιμές έγιναν σε μεγάλο εύρος αργ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλτεζιώτης Ν., Παχάκης Μιχάλης, Ζερβογιάννης Χ., Τσιαμπάος Γ., Σαμπατακάκης Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Αργιλος
Εδάφη
Εδαφομηχανική
Δοκιμές Επί Τόπου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521