Επιρροή συνθηκών φόρτισης και διαστάσεων δοκιμίου στην συσκευή διάτμησης

Εξετάστηκαν με αριθμητική ανάλυση τρεις τρόποι επιβολής του κατακορύφου φορτίου στην εργαστηριακή συσκευή άμεσης διάτμησης, μέσω άκαμπτης πλάκας ελεύθερης να στρέφεται ως προς την οριζόντιο, μέσω άκαμπτης πλάκας που παραμένει οριζόντια και μέσω εύκαμπτου "μαξιλαριού" ομοιόμορφης πίεσης. Επίσης εξετάστηκαν δύο διαστάσεις "δοκιμίου". Οι τάσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ντουνιάς Γ., Potts D.M., Hight D.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Εργαστηριακές Δοκιμές
Διάτμηση
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521