Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των σχηματισμών στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή της πόλης της Θεσσαλονίκης

Εξετάζονται οι τεχνικογεωλογικοί χαρακτήρες των Τεταρτογενών και Νεογενών ιζημάτων, όπως αυτά ομαδοποιούνται και παρουσιάζονται στον τεχνικογεωλογικό χάρτη κλίμακας 1:10.000. Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορίζοντα με χαμηλής ποιότητας γεωμηχανικά χαρακτηριστικά, ο οποίος σε συνδυασμό με αντλήσεις υπεδαφικού νερού δημιουργεί σημαντικά γεωτεχνικά προβλήματα με την εκδ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ρόζος Δ., Χατζηνάκος Ι., Αποστολίδης Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γεωλογικοί Χάρτες
Γεωλογικές Μελέτες
Βιομηχανικές Ζώνες
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521