Εσχάρες πεδιλοδοκών με μεταβλητό μέτρο αντίδρασης εδάφους - Πρόγραμμα για Η/Υ

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ο αλγόριθμος και η ανάπτυξη ενός προγράμματος Η/Υ για την ανάλυση εσχαρών πεδιλοδοκών με μεταβλητό μέτρο αντίδρασης εδάφους Ks, ώστε να είναι δυνατή η προσομοίωση καταστάσεων όπως η διάβαση τοπικών ασθενών σημείων ή η χρήση πασσάλων. Η εφαρμογή του προγράμματος σε ένα αναλυτικό παράδειγμα δίνει ουσιαστικές πληροφορίες για το...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος Χ., Σωτηράκος Μ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521