Συμβολή στις πρεσιομετρικές μεθόδους πρόβλεψης των καθιζήσεων επιφανειακών θεμελιώσεων

Η εργασία αναφέρεται στις πρεσσιομετρικές μεθόδους πρόβλεψης των καθιζήσεων επιφανειακών θεμελίων. Με βάση μία ανάλυση οριοθετείται το μέγεθος των σφαλμάτων που υπεισέρχονται στις προβλέψεις των καθιζήσεων λόγω κακής προσέγγισης του λόγου του Poisson ν και του ρεολογικού συντελεστή α. Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με την κλασσική λύση του Βoussinesq.(ΣΥ)...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μαραγκός Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Επιφανειακές Θεμελιώσεις
Καθίζηση Εδάφους
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου