Σχεδιασμός, αξιοπιστία και κίνδυνοι θεμελιώσεων με πασσάλους τριβής

Υπό τον ανωτέρω τίτλο εξετάζονται σε αυτή την εργασία α) η μεθοδολογία της απαιτούμενης εξειδικευμένης εδαφοτεχνικής γεωλογικής και εδαφομηχανικής έρευνας θέσεων θεμελίωσης με πασσάλους τριβής β) τα προβλήματα προφόρτισης ευαισθησίας θιξιτροπίας αρνητικής τριβής και αλλοίωση της αργίλλου κατά την διάτρηση του φρέατος και γ) οι μέθοδοι υπολογισμού των ωθήσεων...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπαρούνης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Πάσσαλοι
Εδαφολογική Ερευνα
Γεωλογική Ερευνα
Αργιλος
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521