Εκτίμηση της συμπεριφοράς πασσάλων σε κατακόρυφα φορτία με τη χρήση πρεσσιομετρικών δοκιμών

Στο παρόν άρθρο, χρησιμοποιήθηκε η πρεσσιομετρική μέθοδος για την εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και της καθίζησης πασσάλων σε αξονική φόρτιση. Συγκεκριμένα περιγράφονται ένα μη γραμμικό μοντέλο "μεταφοράς φορτίου" που βασίζεται στα αποτελέσματα της πρεσσιομετρικής δοκιμής καθώς και μία απλή αριθμητική ανάλυση (πρόγραμμα "PIVER"). Τέλος...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Frank R., Καλτεζιώτης Ν., Χριστούλας Σταύρος, Ζερβογιάννης Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Πάσσαλοι
Πρεσσιομετρικές Δοκιμές
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521