Ενόργανη παρακολούθηση κατολισθήσεων. Ενα παράδειγμα από την Αττική

Για την αντιμετώπιση των κατολισθήσεων είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του βάθους και της μορφής της επιφάνειας ολίσθησης, καθώς και της ταχύτητας μετακίνησης, που επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αποκλισιομέτρων και τη μέτρηση των γωνιακών αποκλίσεων με το χρόνο. Στην εργασία αυτή περιγράφεται η μέθοδος χρησιμοποίησης των αποκλισιομέτρων και η εφαρμογή τη...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλτεζιώτης Ν., Τσιαμπάος Γ., Ζερβογιάννης Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Ευστάθεια
Πρανή
Κατολισθήσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521