Κατολισθητικές κινήσεις επιχώματος σε μαργαϊκή άργιλο-Προτεινόμενα μέτρα αντιστηρίξεως

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται το ιστορικό των κινήσεων ολίσθησης επιχώματος ύψους 8m στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης - Κατερίνης (θέση Μεθώνη), η γεωτεχνική έρευνα και η εγκατάσταση των οργάνων παρακολούθησης που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του βάθους και της μορφής της επιφάνειας ολίσθησης. Παρουσιάζεται επίσης η πρόταση αποκατάστασης και αντι...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Ευστάθεια
Μάργες
Αργιλος
Αντιστηρίξεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521