Ανάλυση κατολίσθησης παράλληλης προς το πρανές

Αυτό το άρθρο διαμορφώνει και επιλύει αναλυτικά διαφορική εξίσωση που περιγράφει την κίνηση κατολίσθησης που είναι παράλληλη με το πρανές και η βάση της κινείται οριζόντια μετά από ξαφνική μείωση της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής. Η συνολική απόσταση που διανύει η κατολίσθηση, η διάρκειά της και η ταχύτητά της δίνονται συναρτήσει του συντελεστή ασφαλείας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σταματόπουλος Κωνσταντίνος Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Πρανή
Ευστάθεια
Κατολισθήσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 1339.1

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 521