Συνθήκες ροής σε εκσκαφές υπό άντληση

Αναλύεται, με τη μέθοδο των Πεπερασμενων Στοιχείων, η μόνιμη διδιάστατη ροή προς το εσωτερικό εκσκαφών με κατακόρυφα αδιαπέρατα περιμετρικά στοιχεία αντιστήριξης. Εκτιμώνται:η παροχή διήθησης προς το εσωτερικό της εκσκαφής, η υδραυλική κλίση εξόδου, και η κατανομή της υδατικής πίεσης στα στοιχεία αντιστήριξης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή παραμ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καββαδάς Μιχάλης Ι., Γκιόλας Α., Παπαχαραλάμπους Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής μηχανικής (2ο : 1992 : Θεσσαλονίκη) / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Εκσκαφές
Αντιστηρίξεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου